Monthly Archives: May 2016

גשם של הוצאות – חלק 2

אומנם להלוואות קצרות ומהירות תהיינה גם ריביות גבוהות, לכן כדי לבצע עסקה בקנה מידה גדול כמו דירה, פתיחת עסק או יזמות, כדי לפנות לבנקים כדי להשיג הלוואה בצורת משכנתא או אם מדובר בעסקה משתלמת, ישנם לא מעט משקיעים פרטיים שישמחו ...